6.06.2011

නුඹ හිනැහියන්.....

සොඳුර නුඹ හිනැහියන්.....
මෑත ඉම විමසන්ට..
බිඳී ගිය තුෂර කැටි
පිසදමා නැගිට....!!

3 අදහස්..:

 • කල්හාර දිසානායක says:
  June 6, 2011 at 2:41 PM

  ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් ........

 • නරකයා....!! says:
  June 6, 2011 at 6:43 PM

  ඒකනේ.... භාෂාව කියන්නෙ හරි පුදුම දෙයක්... ඔළුවෙ තිබ්බ ඔක්කොම ලියලා... අනවශ්‍ය ටික කපලා දැම්මාම ඉතිරි ඔච්චරයි......

 • Thushara says:
  June 23, 2011 at 11:43 AM

  සොදුර නුඹ හිනැහියන්
  සීතලට ගල් ගැහුණු හිතට පණ පොවන්නට....

Post a Comment

Followers